Tag Archief van: vrijwilligers

SchuldHulpMaatje afdeling Heerlen zoekt financiële maatjes en administratieve krachten

Schuldhulpmaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen ondersteunt bij financiële problemen en vragen. Wij zoeken versterking van ons team. Wil je graag iets voor een ander betekenen en mensen ondersteunen bij hun financiële problemen? Lees dan snel verder!
Lees meer

Tips als u iemand met schulden wilt helpen

Als u geen schuldhulpverlener bent, kunt u iemand toch helpen met het regelen van zijn schulden. Het is daarbij belangrijk om niet het roer van iemand over te nemen. Anders heeft het op de lange termijn geen effect. U helpt iemand door naast hem te staan. U leest hier hoe u iemand met schulden kunt helpen.

Lees meer

Help mee armoede bestrijden in Parkstad Zuid Limburg, samen lukt het!

Een op de drie mensen in Parkstad Zuid Limburg kampt met schulden. Zo’n 150 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om deze financiële problemen op te lossen. Zo werden in 2018 maar liefst 1250 mensen geholpen. Helaas is dit slechts het topje van de ijsberg. Wil jij meehelpen het verschil in iemands leven te maken, meld je dan aan als vrijwilliger in Heerlen of Kerkrade; samen lukt het!

Lees meer

Kerkrade zet subsidiering SHM Kerkrade voort

Begin juli ontvingen wij goed nieuws!
De gemeente Kerkrade heeft besloten om het subsidie voor SchuldHulpMaatje Kerkrade voor de tweede helft van 2017 voort te zetten. In het najaar zal verder overleg gevoerd worden over een meerjarensubsidie voor de periode 2018 – 2020. Deze financiële ondersteuning is hard nodig. Weliswaar verrichten de 50 schuldhulpmaatjes hun werk vrijwillig, maar er is geld nodig voor het werven en opleiden van de schuldhulpmaatjes. Ook de  alle onkosten die de vrijwilligers maken dienen vergoed te worden. Daarnaast is er geld nodig voor het onderhoud van de website; het ondersteunen van het samenwerkingsverband alsook het ontwikkelen van nieuwe diensten, bijvoorbeeld voor jongeren met een financieel probleem.
In 2016 hebben de schuldhulpmaatjes 400 Kerkradenaren met een schuldenproblematiek ondersteund bij het verlichten daarvan. De vrijwilligers werken daarbij samen met de consulenten van het schuldhulploket, het maatschappelijk werk, het raadsliedenwerk en andere organisaties. Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning in een zo vroeg als mogelijk stadium aangeboden kan worden. Dit om te voorkomen dat financiële problemen van kwaad tot erger kunnen uitgroeien.

Consuminderhuis Landgraaf wint Dr. Poelsprijs 2017

Het Consuminderhuis Landgraaf heeft de Dr. Poeslprijs 2017 gewonnen. Dit is een stimuleringsprijs voor projecten in Limburg op het gebied van diaconie en sociaal-maatschappelijk werk. De prijs werd donderdag 1 juni in Abdij Rolduc uitgereikt door bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens. Volgens de jury heeft het Consuminderhuis de prijs verdiend, omdat het initiatief zich al tien jaar inzet voor het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van eigenwaarde van mensen met een laag inkomen én tegelijkertijd een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame samenleving. De winnaar werd gekozen uit 21 projecten die voor de Dr. Poelsprijs waren aangemeld. De Dr. Poelsprijs is vernoemd naar Mgr. Henri Poels, de eerste hoofdaalmoezenier van de arbeid in het bisdom Roermond. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag. De 21 diaconale projecten zijn gebundeld in de publicatie ‘De kracht van verbondenheid’.
(bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede 2017-5. Foto: Bisdom Roermond).

SchuldHulpMaatje Parkstad in Beeld

Vrijwilligers en hun cliënten van het samenwerkingsverband SchuldHulpMaatje Parkstad hebben in de afgelopen maanden meegewerkt aan een nieuwe collectie beeldmateriaal voor pr-materiaal van onze organisatie. Het waren gezellige fotoshoots waarin veel gelachen werd maar ook gesproken werd over schuldenproblematiek. Zonder uitzondering gaven de cliënten aan dat zij de ondersteuning van een SchuldHulpMaatje niet alleen nodig vonden voor het verlichten van de financiële sores maar ook voor het ‘luisterende oor’. Klik hier voor een foto-impressie via youtube.

Nieuwe vrijwilligers getraind

Op 30 mei 2017 hebben vijf cursisten het certificaat vrijwilliger Thuisadministratie ontvangen. Het betreffen Gaby Engels, Richard Quaedackers en Ton Weelen van Impuls te Kerkrade, met welke organisatie we intensief samenwerken in het samenwerkingsverband SchuldHulpMaatje Kerkrade. Daarnaast Angie Horsch, Huub de Vree en Bianca Savelbergh  van Humanitas. Wij wensen alle cursisten veel succes bij hun vrijwilligerswerk t.b.v. mensen met financiele vragen of problemen.
(bron: website Humanitas Parkstad)

Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan bijzonder initiatief

Elk jaar wordt door de Landelijke Cliëntenraad de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan een initiatief dat op bijzondere wijze hulp biedt aan mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Ab Harrewijn zelf deed dat op verschillende manieren tijdens zijn leven (1954-2002) vanuit zijn kerkelijke en politieke functies. Hij kwam onder andere op voor arbeiders in de scheepsbouw toen die massaal ontslagen werden. Ook was hij één van de initiatiefnemers van een wet die de topinkomens in het bedrijfsleven aan banden moest leggen en was hij voorzitter en Tweede Kamerlid van Groen Links. Na zijn plotselinge overlijden werd de naar hem genoemde prijs ingesteld. In 2017 ging die naar een initiatief in Almelo: het project Eethoek Almelo.

Monique van Baaren was na ontslag in de bijstand geraakt. Ze besloot daarop niet stil te gaan zitten maar iets te gaan doen voor mensen in een vergelijkbare of nog moeilijkere situatie. Met haar man Stephan koppelt ze twee ideeën: hergebruik van bruikbare spullen en een gaarkeuken voor mensen die geen geld hebben voor goede voeding of door een beperking niet zelf kunnen koken. De spullen die ze inzamelen worden niet verkocht maar geruild voor voedsel. Dat wordt verwerkt tot maaltijden die ze in eigen huis aanbieden. Dagelijks komen er zo’n vijftig mensen eten. Een aantal van hen werkt mee als vrijwilliger. Blijkbaar biedt een gewoon huis toch voldoende ruimte als je het goed organiseert.

Andere genomineerde voor de prijs was een Arabisch sprekende winkelier die zijn winkel opdoekte en voor vluchtelingen ging werken, met name met het Nederlands. Een Afghaanse vluchteling zag zijn hulpinitiatief uitgroeien tot een drukke baan, een ouder echtpaar stelde zijn huis open voor ouderen toen het buurthuis sloot en een stichting die jonge vluchtelingen helpt met het volgen van een studie.

Allemaal initiatieven die klein begonnen zijn maar wel voor veel mensen belangrijk zijn. Het bewijst ook dat er nog altijd mensen zijn die vanuit de eigen probleemsituatie of uit puur idealisme iets willen doen voor mensen die het moeilijk hebben. Daarin zijn ze ook een voorbeeld en aanmoediging voor anderen.

Bron: website LCR

Deskundigheid voorop bij vrijwilligers SHM

De deskundigheid van de SchuldHulpMaatjes is het belangrijkste ‘ingredient’ bij succesvolle hulp bij mensen met financiele problemen. Na een inwerkperiode ontvangen alle nieuwe vrijwilligers een uitgebreide basistraining die enkele dagen in beslag neemt. Van deskundigen krijgt men alles geleerd op het gebied van financiele administratie, voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, de wijze van het verlenen van ondersteuning, hoe de zelfredzaamheid van de client verhoogd kan worden, en zo meer.

Themabijeenkomsten
Naast de basistraining worden ongeveer 6 x per jaar themabijeenkomsten georganiseerd. Deze behandelen specifieke of actuele thema’s die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk daarbij aan hulp bij het invullen van belastingformulieren, informatie over bewindvoering en budgetbeheer of omgaan met laaggeletterdheid. Ook de meer persoonlijke begeleiding komt aan bod. In de maand mei wordt bijvoorbeeld de methodiek Windows of Tolerance gepresenteerd. deze handelt o.a. over omgaan met stress en het stellen van grenzen, zowel bij de vrijwilliger alsook bij de client.
De bijeenkomsten worden gemiddeld door 30 à 40 vrijwilligers uit Heerlen en Kerkrade bezocht.

Prima resultaten in 2016 van SchuldHulpMaatje Parkstad

Afgelopen maand hebben de Kerkraadse en Heerlense afdelingen van SchuldHulpMaatje Parkstad hun resultaten van 2016 gepresenteerd in een jaarverslag. Het blijkt dat men gezamenlijk 1.162 mensen met een schuldenprobleem heeft geholpen. De hulp bestond voor sommigen in het opnieuw overzicht krijgen in de financiële administratie, voor anderen in het aanvragen van voorzieningen of het leren gebruiken van een huishoudbegroting. Ook zijn mensen ondersteund die bewindvoering krijgen of in een WSNP-schuldentraject zitten. In alle gevallen stond daarbij de zelfwerkzaamheid van de cliënten voorop.

Deze ondersteuning werd uitgevoerd door 139 vrijwilligers, die werkzaam waren bij de verschillende partners van het samenwerkingsverband. Dit betroffen de welzijnsorganisaties Impuls en Alcander, Humanitas, de Cliëntenraad en de stichting Budgetcoaching. Alle vrijwilligers hadden -na hun introductieperiode- een opleiding gevolgd om dit werk uit te kunnen  voeren. Daarnaast namen zij meerdere keren per jaar deel aan themabijeenkomsten om hun kennis up-to-date te houden.