Berichten

Webinar NIBUD: met pensioen, hoeveel heb ik eigenlijk nodig?

Zorgen voor voldoende pensioeninkomen is belangrijk, daarover is iedereen het wel eens. Maar: hoeveel geld heb je eigenlijk nodig na je pensionering? Dat vinden veel mensen lastig in te schatten. Gelukkig heeft het Nibud hier handvatten voor! In een gratis webinar leer je hoe jij deze ook kan gebruiken.

Lees meer

Kosteloze betalingsregeling CAK voor mensen met betalingsproblemen

Overheidsinstantie CAK kampte afgelopen maanden met een technische problemen; hierdoor vallen bij sommige kwetsbare burgers nu ineens voor meerdere maanden facturen op de mat. Dat kan tot geld- en betalingsproblemen leiden. Deze mensen kunnen contact opnemen met het CAK voor een kosteloze betalingsregeling.

Lees meer

Het coronavirus: voorbeeldbrief om uitstel van betaling aan te vragen

Het coronavirus grijpt om zich heen. Er worden stevige maatregelen genomen, waardoor mensen hun baan kwijtraken – of op z’n minst in een onzekere situatie terecht komen. Kun jij door een snel verminderd inkomen ook bepaalde rekeningen niet meer betalen? Wacht dan niet af tot je herinneringen of aanmaningen krijgt, maar onderneem snel actie! Door zélf contact op te nemen kun je boetes en grotere geldproblemen voorkomen. Bel of stuur een e-mail naar de betreffende organisatie. Gebruik daarbij eventueel onze voorbeeldbrief, verderop in dit bericht.

Lees meer