Schuldhulpmaatje met o.a. CU, CDA en BBB in Coalitie Samenleving

‘Doe mee aan een zorgzaam Nederland, wij gaan je daarbij ondersteunen’, is de oproep van de ChristenUnie, BBB en CDA, samen met Schuldhulpmaatje, TijdvoorActie, HipHelpt, Jobhulpmaatje, Stichting Present en Lelie zorggroep. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een duidelijke rol krijgen, naast de professionele zorgverlener en de overheid, in het verlenen van zorg, aldus de organisaties van deze coalitie. (foto’s: Schuldhulpmaatje Nederland)


Veel winst te behalen

Peter Rijsdijk, algemeen directeur van SchuldHulpMaatje Nederland: “Vrijwilligers en zorgverleners kunnen via samenwerking veel meer betekenen voor mensen die worstelen met hun gezondheid in relatie tot financiële zorgen. Hier is veel winst te behalen.”

Negen concrete voorstellen

Veel Nederlanders willen wel voor elkaar zorgen, maar hebben de tijd, ruimte en het geld niet om dat te doen. Terwijl we dat wel hard nodig hebben, zeker als we kijken naar de komende jaren met vergrijzing, personeelstekorten en onhoudbare zorgkosten. De ‘Coalitie Samenleving’ doet daarom negen concrete voorstellen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.

Manifest Coalitie Samenleving

De coalitiepartners beseffen dat dit een omslag in het denken én doen is, die niet van de ene op de andere dag is gemaakt. Daarom willen de partners in gesprek met de samenleving over nieuwe en realistische verwachtingen van de zorg van morgen, voldoende financiële middelen voor zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties om die omslag te kunnen maken en een langetermijnbeleid informele zorg. In de verkiezingsprogramma’s van de betrokken politieke partijen worden diverse voorstellen gedaan om vrijwilligerswerk gemakkelijker te maken, door regels te vereenvoudigen en vrijwilligers beter te ondersteunen.

De negen voorstellen die de Coalitie Samenleving doet, zijn op donderdag 2 november 2023 gepresenteerd bij Stichting Bethanië, waar vrijwilligers en zorgorganisaties zich inzetten voor de bewoners die wat extra aandacht verdienen.

Meer informatie lees je op de webpagina van Coalitie Samenleving.

Meldpunt Mantelzorg

De drie politieke partijen ChristenUnie, CDA en BBB zijn in het kader van de ‘Coalitie samenleving’ nu ook een meldpunt voor mantelzorgers gestart. CU-leider Mirjam Bikker: ‘Mantelzorgers hebben zicht op waar het misgaat in de zorg, is het idee. We willen weten wat ze van de zorg vinden, waar ze tegenaan lopen. Dat kunnen regels zijn, wachtlijsten of andere problemen.’

Ben jij mantelzorger en loop je ergens tegenaan? Zie je dingen die beter kunnen? Is er iets dat je zwaar valt? Waar zou je mee geholpen zijn? Laat het weten via Meldpunt Mantelzorg.

Samen lukt ‘t!