Schuldhulpmaatje bestaat 12,5 jaar!

Schuldhulpmaatje bestaat 12,5 jaar in Nederland! Om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal, vond een inspirerend jubileumevenement plaats. Samen met (oud) vrijwilligers, fondsen, kerken en partners keken we terug op een periode waarin landelijk tienduizenden mensen met geldzorgen, -problemen of schulden zijn geholpen. Een resultaat om trots op te zijn, ook al realiseren we ons dat er nog een lange weg te gaan is.


Inspireren en bedanken

Het evenement vond plaats in de sfeervolle Basiliek in Veenendaal, waar Joost Schelling dagvoorzitter was. Het doel van het programma was om elkaar te inspireren en te bedanken.

Theater Playback nam ons mee in de complexe dilemma’s van financiële zorgen, vooral onder jongeren. Eelke Blokker deelde de Doorbraakmethode, terwijl zangeres Sharon Kips, onze nieuwe ambassadeur, enkele prachtige nummers liet horen – én haar eigen ervaringen met geldzorgen deelde.

Vrijwilligers en overheid

Onder leiding van radiopresentatrice en journalist Elsbeth Gruteke vond een boeiend rondetafelgesprek plaats, waarbij het ging over de cruciale rol van vrijwilligers en overheid. Aanwezigen luisterden naar de inbreng van Maria Tiggelaar (onderzoeker), Justine Ruitenberg (programmadirecteur Armoede en Schulden van het ministerie SZW) en Peter Rijsdijk (algemeen directeur van SchuldHulpMaatje Nederland).

Schuldhulpmaatjes in de praktijk

Tijdens het evenement werd duidelijk hoe belangrijk Schuldhulpmaatjes zijn voor mensen in financiële nood. Maatjes, coördinatoren, bestuurders en hulpvragers deelden hun ervaringen in enkele mooie video’s.

1. Verhalen van Maatje Cora, Coördinator John en Bestuurder Fons

2. Verhalen van Maatje Sanne, coördinator Jaap en hulpvrager Cora

Nationale Ombudsman over belang vrijwilligers

Ook was er een interview met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, waarin hij het belang van vrijwilligers bij financiële problemen benadrukte.

Afsluiting door minister Carola Schouten

Demissionair minister Carola Schouten van Armoedebeleid sloot het jubileumevenement af. Ze stond stil bij waardevolle rol van vrijwilligers als schakel tussen overheid en burgers. Ze legde uit hoe vrijwilligers mensen begeleiden om financieel weer grip te krijgen en hoe ze als medemens een luisterend oor bieden.

Dankbetuiging Koningin Máxima

Elke vrijwilliger ontving een persoonlijke bedankkaart van Koningin Máxima. Haar kaart benadrukt de waardering voor de houvast en hoop die Schuldhulpmaatjes bieden aan mensen in de knel.

Het thema ‘Samen Geluk(t)!’ illustreert dat onze Maatjes altijd de mens blijven zien achter de schulden. Samen met ons uitgebreide netwerk van vrijwilligers, fondsen, kerken en partners hebben we al tienduizenden mensen geholpen om uit de schulden te komen. En hiermee gaan we door, zolang als dat nodig is.

Samen lukt ‘t!