Kasboek

Een kasboek geeft inzicht in inkomsten en uitgaven. Het is een hulpmiddel om orde op zaken te stellen.