ANBI organisatie

SchuldHulpMaatje Parkstad is een project van Stichting Vrijwilligersdiensten Parkstad. Deze stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich met nagenoeg al haar activiteiten het algemeen belang moet dienen. Om ANBI-geregistreerd te zijn moet aan voorwaarden worden voldaan. Met publicatie van onderstaande gegevens voldoet de stichting aan de huidige regelgeving voor een ANBI.