Landelijk resultaat 2022: bijna 10.000 mensen geholpen en 25.000 preventief ondersteund

Schuldhulpmaatje Nederland heeft haar jaarverslag gepubliceerd, waaruit blijkt dat in 2022 bijna 10.000 mensen met financiële problemen zijn geholpen. Daarnaast zijn nog eens 25.000 mensen preventief ondersteund om schulden te voorkomen. Hieruit blijkt nog maar eens het belang van ons werk, vooral omdat een meerderheid van de hulpvragers niet in beeld is bij reguliere schuldhulpverlening.


Hulp bij geldzorgen

Uit het jaarverslag blijkt dat Schuldhulpmaatje in 2022 aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het aantal mensen dat is bereikt. Met een indrukwekkend aantal van bijna 10.000 geholpen personen heeft de organisatie aantoonbaar een positieve impact gehad op het leven van mensen die met schulden te maken hadden.

Voorkomen van problemen

Daarnaast heeft Schuldhulpmaatje zich gericht op preventieve ondersteuning, met bijna 25.000 mensen die zijn geholpen om schulden te voorkomen. Door middel van voorlichting, budgetbeheer en financiële educatie heeft de organisatie deze groep mensen kunnen ondersteunen om financiële stabiliteit te behouden.

Veel hulpvragers niet in beeld

Het jaarverslag benadrukt echter ook een zorgwekkende situatie: een meerderheid van de mensen die hulp zoeken bij Schuldhulpmaatje, ongeveer 62%, is niet in beeld bij reguliere schuldhulpverleningsinstanties. Dit wijst op een grote groep mensen die buiten het bereik van bestaande hulpverleningsstructuren valt. Schuldhulpmaatje vervult daarom een cruciale rol in het opvullen van dit gat en biedt hulp aan mensen die anders geen toegang zouden hebben tot ondersteuning.

Intensieve samenwerking

Het jaarverslag toont ook aan dat Schuldhulpmaatje een sterke samenwerking heeft met verschillende partners, zoals lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking heeft bijgedragen aan het vergroten van de impact en het bereiken van meer mensen in financiële nood.

Doorbreken van taboes

Schuldhulpmaatje blijft zich onvermoeibaar inzetten om mensen te helpen bij het overwinnen van financiële problemen en het voorkomen van schulden. Met het gepresenteerde jaarverslag hoopt de organisatie bewustwording te creëren over de grote behoefte aan schuldhulpverlening en de noodzaak om deze ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken.

Hulp nodig?

Kun jij wel wat hulp gebruiken je financiële administratie? Of heb je gewoon een vraag? Geen probleem, wij zijn er voor je! Klik op een van onderstaande links of stuur ons een chatbericht via de blauwe ballon rechtsonder op de website, op Facebook of Instagram (@schuldhulpmaatjeparkstad).

Woon je niet in Parkstad Limburg maar ergens anders in Nederland, ga dan naar de landelijke locatiezoeker en het komt helemaal goed.

Samen lukt ’t!