De energietoeslag, hoe zit dat nu precies?

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening meer betalen. Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, krijgen daarom eenmalig een energietoeslag. Heb je niet een van deze uitkeringen? Dan kun je, onder bepaalde voorwaarden, tóch de energietoeslag aanvragen. Dit geldt ook voor studenten. Lees hier hoe het zit.


Voor mensen met een uitkering

Ontvang je een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, dan krijg je de energietoeslag automatisch van de gemeente.

Extra toeslag 500 euro

Ontvang je een van genoemde uitkeringen, dan krijg je de pas toegezegde extra compensatie van 500 euro ook automatisch. In totaal gaat het dan dus om 1300 euro.

Nog niet ontvangen?

Heb je de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met je gemeente. Ook als je wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in jouw gemeente precies werkt.

Voor mensen zonder uitkering

Heb je geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Dan kun je ook de energietoeslag bij je gemeente aanvragen.

In onderstaande tabel kun je zien wat 120% van het sociaal minimum is.

?
Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

Extra toeslag 500 euro

Heb je de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoef je voor de extra compensatie van 500 euro niets te doen. De gemeente zorgt ervoor dat je dit extra bedrag automatisch in de beoordeling en betaling meegenomen wordt. De gemeente heeft tot 20 juni 2023 de tijd om deze extra compensatie uit te keren.

Nog niet ontvangen?

Normaal gesproken krijg je binnen 8 weken na aanvraag te horen of je de energietoeslag gaat ontvangen.

Heb je langer dan 8 weken geleden een aanvraag ingediend en nog geen beslissing ontvangen? Dan krijg je in oktober 2022 een persoonlijke brief, waarin staat hoe je aanvraag is beoordeeld. Dit geldt ook voor de extra toeslag 500 euro.

In Heerlen mogelijk ruimere norm

Op 19 oktober 2022 beslist de gemeenteraad van Heerlen of mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm ook in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag. Hierdoor kunnen meer inwoners een vergoeding voor hoge energiekosten krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Heb je eerder een aanvraag energietoeslag ingediend, en is deze afgewezen met als reden dat je inkomen te hoog was? Dan krijg je automatisch een herzieningsbesluit als je aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Je hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen.

Ben je student?

Studenten komen in principe niet in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer € 1.300. Studenten die in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen door de sterk stijgende energieprijzen, kunnen wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Standpunt gemeente Heerlen

Afgelopen zomer oordeelde de Rechtbank in Gelderland dat studenten onterecht worden uitgesloten voor de  energietoeslag. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het Heerlens college besloten studenten niet langer uit te sluiten.

Alle afgewezen aanvragen van de energietoeslag van studenten worden opnieuw door de gemeente Heerlen bekeken. Indien zij alsnog aan de huidige voorwaarden voldoen, ontvangen zij automatisch een herzieningsbesluit. Er hoeft dan geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Studenten die nog geen aanvraag hebben ingediend dit jaar, worden opgeroepen dit alsnog te doen. Voorwaarde is wel dat deze groep beschikt over een zelfstandige woonruimte en een eigen energiecontract op naam heeft. Studenten met een all-in huurcontract dat verhoogd wordt, kunnen een aanvraag individuele bijzondere bijstand indienen. De aanvraagformulieren zijn via deze link te vinden. Aanvragen kan tot 1 maart 2023.

Standpunt gemeente Kerkrade

Er zijn berichten dat vanaf 1 oktober 2022 ook studenten in de gemeente Kerkrade in aanmerking komen voor de energietoeslag. Op de website van de gemeente is hierover echter – nog – geen concrete informatie te vinden.

Het advies is om zelf even contact met de gemeente op te nemen om te horen wat de stand van zaken is.

Geen gevolgen voor toeslagen of uitkering

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Hulp nodig?

Heb jij vragen over energieprijzen, het prijsplafond, of andere dingen die hiermee samenhangen? Geen probleem, wij zijn er voor je! Klik op een van onderstaande links of stuur ons een chatbericht via de blauwe ballon rechtsonder op de website, op Facebook of Instagram (@schuldhulpmaatjeparkstad).

Woon je niet in Parkstad Limburg maar ergens anders in Nederland, ga dan naar de landelijke locatiezoeker en het komt helemaal goed. Samen lukt ’t!