De GeldWijzerWinkel in Kerkrade: gratis advies over geldzaken

De GeldWijzerWinkel in Kerkrade helpt bij vragen over geldzaken. Welke gevolgen hebben verlies van werk, een echtscheiding of pensioen? Wat gebeurt er als je werk krijgt of 18 jaar wordt? De GeldWijzerWinkel helpt. Ook als je betalingsachterstanden hebt, kan de GeldWijzerWinkel helpen. Bijvoorbeeld als je huur, gas, water & licht, of de ziektekostenverzekering niet kan betalen. Ook organiseert de GeldWijzerWinkel activiteiten en voorlichting over rondkomen met geld. Een afspraak maken is bij de GeldWijzerWinkel niet nodig, je kunt er altijd binnenlopen!


Opening GeldWijzerWinkel

Er zijn nogal wat situaties in het leven die financieel gevolgen (kunnen) hebben. Op die momenten is het heel erg fijn als er iemand mee kan denken en kan helpen. In 2021 is in Kerkrade de GeldWijzerWinkel geopend; het initiatief blijkt een welkome hulp in het bureaucratische doolhof waarin inwoners zich soms wanen.

 

Wat doet de GeldWijzerWinkel?

Burgers kunnen bij de GeldWijzerWinkel terecht met vragen over geldzaken, financiële en andere gevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals het verlies van werk, echtscheiding, volwassen worden en pensionering. Maar bijvoorbeeld ook met vragen over welke gevolgen het krijgen van werk heeft voor toeslagen en andere vormen van inkomensondersteuning. Een afspraak maken is niet nodig, je kunt zo naar binnen lopen!

We zijn blij met deze nieuwe, laagdrempelige voorziening in het centrum. Mensen kunnen hier makkelijk zonder afspraak binnen stappen. Met name op het gebied van schuldenproblematiek en het bestrijden van armoede heeft de GeldWijzerWinkel een belangrijke functie.

– Wethouder Huub Wiermans, Sociale Zaken

Hierbij gaat het vooral om het voorkomen en op tijd herkennen (preventie en vroegsignalering) van armoede en vooral schulden. “We willen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen waar ze niet meer uit geraken”, zegt wethouder Wiermans. “Mensen wachten immers vaak heel lang voordat ze hulp zoeken.” Vanuit de GeldWijzerWinkel gaan daarom medewerkers van het team ‘Vroeg eropaf’ naar de mensen thuis om (dreigende) geldproblemen aan te pakken. Zij reageren bijvoorbeeld op signalen over betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen.

Naast het verstrekken van informatie wordt in de GeldWijzerWinkel, samen met andere partijen, voorlichting gegeven en worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals cursussen over rondkomen met geld, het functioneren van bankzaken en activiteiten in het kader van de ‘Week van het geld’.

Locatie en openingstijden

De GeldWijzerWinkel is gevestigd in HuB. Kerkrade (Martin Buberplein 21, Kerkrade). De openingstijden zijn:

  • Dinsdag van 9.00 – 13.00 uur
  • Woensdag van 9.00 – 13.00 uur
  • Donderdag van 9.00 – 13.00 uur
  • Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

Je hoeft geen afspraak te maken; loop gerust binnen, en je wordt direct geholpen. Wil je buiten openingstijden geholpen worden? Dat kan! Neem daarvoor contact op via info@geldwijzerwinkel.nl of bel naar 045-4059219.

Over de GeldWijzerWinkel

De GeldWijzerWinkel is een initiatief van de gemeente Kerkrade. In de uitvoering zijn verder betrokken Welzijnsstichting Impuls, KredietBank Limburg, en Schuldhulpmaatje Parkstad. Medewerkers van deze organisaties werken in de GeldWijzerWinkel samen als adviseurs. Daarnaast bieden deze organisaties ook hun eigen diensten (sociale hulpverlening, financiële hulpverlening en ondersteuning) aan vanuit de winkel.

Verder wordt vanuit de GeldWijzerWinkel  samengewerkt met de in Kerkrade werkzame advies- en cliëntenraden, en maatschappelijke partners zoals de Bibliotheek Kerkrade, vrijwillige hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, Kledingbank, Ruilwinkels, Samen Delen en andere gemeentelijke afdelingen zoals jeugd, WMO, Sociale zaken en Veiligheid.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *