Week van Lezen en Schrijven: aandacht voor gratis volwassenenonderwijs

In de Week van Lezen en Schrijven, van 6 tot en met 12 september 2021, lezen burgemeesters of wethouders in alle Zuid-Limburgse gemeenten een dictee voor aan inwoners die volwassenenonderwijs volgen. Veel mensen weten niet dat volwassenenonderwijs gratis is voor iedereen die moeite heeft met taal, rekenen of computervaardigheden. Met dit dictee vragen de burgemeesters hiervoor aandacht.


Lezen en schrijven om mee te kunnen doen

Taal, rekenen en computervaardigheden zijn basisvaardigheden om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone of tablet.

Deze mensen voelen zich meer dan gemiddeld onzeker, hebben vaker problemen met hun gezondheid en hebben in de regel vaker schulden dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven.

Aandacht voor laaggeletterdheid door burgemeesters

Tijdens de week van Lezen en Schrijven vragen alle burgemeesters van Zuid-Limburg aandacht voor dit probleem, door een dictee voor te lezen voor inwoners die volwassenenonderwijs volgen.

De burgemeester van Heerlen, Roel Wever, komt op 10 september 2021 het Groot Stadsdictee voorlezen in SCHUNCK. Dit dictee werd geschreven door SCHUNCK huisdichter Hub Pieters. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar om het dictee mee te schrijven. Er is een livestream naar het Auditorium in het Glaspaleis én via het YouTube kanaal van SCHUNCK.

Wil je er live bij zijn? Geef je dan snel op via taalhuis@schunck.nl of 045-577 22 00. Deelnemers van elk taalvaardigheidsniveau zijn van harte welkom.

Bekijk ook het volledige programma van SCHUNCK tijdens de Week van Lezen en Schrijven.

Gratis volwassenenonderwijs

Veel mensen weten het niet, maar volwassenenonderwijs is gratis voor iedereen die moeite heeft met taal, rekenen of computervaardigheden.

 

“Alle inwoners kunnen gratis terecht bij het VISTA-college voor taal, rekenen of computervaardigheden tot mbo 3 niveau”, aldus wethouder Jordy Clemens van Heerlen. “De groepen hebben maximaal 10 deelnemers, waardoor er veel aandacht is voor iedereen. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo werken. Vaak wordt het een hechte groep.”

Taalhuis

Daarnaast kunnen inwoners bij het Taalhuis terecht voor verschillende cursussen zoals de cursus ‘Klik en tik’ (in Heerlen of Kerkrade) om te leren omgaan met de computer.

Vaak is het Taalhuis in een bibliotheekvestiging. In het Taalhuis Heerlen is elke woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur spreekuur. In het Taalhuis Kerkrade is het spreekuur elke woensdag van 10.30 – 11.30 uur. Je kunt er dan terecht met al je vragen over lezen en schrijven. Een taalcoach helpt je dan op weg met een passende cursus of begeleiding.

Hulp

Heb jij hulp nodig met lezen, schrijven, of computervaardigheden? Klik op een van onderstaande links of stuur ons een chatbericht via de blauwe ballon rechtsonder op de website, op Facebook of Instagram (@schuldhulpmaatjeparkstad).

Woon je in een andere Parkstadgemeente, vul dan een van de formulieren in of stuur een chatbericht en dan komt het ook helemaal goed!

Samen lukt ’t.