Kosteloze betalingsregeling CAK voor mensen met betalingsproblemen

Overheidsinstantie CAK kampte afgelopen maanden met een technische problemen; hierdoor vallen bij sommige kwetsbare burgers nu ineens voor meerdere maanden facturen op de mat. Dat kan tot geld- en betalingsproblemen leiden. Deze mensen kunnen contact opnemen met het CAK voor een kosteloze betalingsregeling.


Eigen bijdrage Wmo

Met Wmo-geld worden mantelzorgers betaald, maar bijvoorbeeld ook de opvang en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld, en mensen met een lichte verstandelijke beperking.

In totaal betalen honderdduizenden mensen maandelijks 19 euro eigen risico (eigen bijdrage) voor dergelijke zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Problemen met facturering CAK

Vanwege de coronapandemie hoefde de eigen bijdrage Wmo voor in april en mei niet te worden betaald. Maar ook over de maanden ervoor en erna kwamen geen facturen binnen, blijkt uit een flyer die het CAK aan zorgontvangers heeft gestuurd. Ineens komen facturen van meerdere maanden in de bus, en dat leidt bij veel mensen tot geld- en betalingsproblemen.

Onze cliënten dachten dat de facturen niet meer zouden komen, omdat het nog steeds coronatijd is. Het geld dat overbleef, hebben ze al uitgegeven.

– Harry Eleveld, directeur zorginstelling

Kiezen tussen facturen betalen en boodschappen doen

“Ze dachten dat de facturen niet meer zouden komen omdat het nog steeds coronatijd is”, zegt Harry Eleveld, directeur van een zorginstelling. “Het geld dat daardoor overbleef, hebben ze al uitgegeven. Ze moeten nu kiezen tussen de facturen betalen en boodschappen doen.”

Kosteloze betalingsregeling

Het CAK betreurt de gang van zaken, en biedt haar excuses aan. Mensen die moeite hebben de eigen bijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met het CAK voor een kosteloze betalingsregeling.

Op haar website heeft het CAK een pagina met alle informatie over de Wmo in 2020 opgenomen.

FNV pleit voor kwijtschelding

Ook vakbond FNV vreest dat kwetsbare mensen met weinig geld in de problemen raken door de technische mankementen bij het CAK. “Wederom kampt de overheid met problemen met computersystemen en wordt de burger daar de dupe van”, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden.

De bond pleit daarom voor een kwijtschelding van de nog openstaande facturen.

Ombudsman: wel eigen risico, geen zorg

Eerder deze week stuurde de Ombudsman al een brief naar het CAK en minister De Jonge over andere problemen rond het innen van het eigen risico voor Wmo-zorg en langdurige zorg (Wlz). Hij schrijft daarin over signalen van burgers die zeggen dat ze wel hun eigen risico moesten betalen, terwijl ze door corona minder of geen zorg hebben gekregen.

Hulp via Schuldhulpmaatje Parkstad

Bent u het overzicht over de Wmo facturen van het CAK kwijtgeraakt, of heeft u problemen met het betalen van de facturen over afgelopen maanden, neem dan gerust even contact met ons op; indien u de aanmeldformulieren voor Heerlen of Kerkrade invult, nemen wij daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Voor korte vragen kunt u ook gebruik maken van ons chatvenster, rechtsonder op deze website. Onze chatspreekuren zijn als volgt:

  • Maandag: 17.00 – 20.00 uur
  • Dinsdag: 12.00 – 15.00 uur
  • Woensdag: 09.00 – 12.00 uur
  • Donderdag: 12.00 – 15.00 uur
  • Vrijdag: 17.00 – 20.00 uur
  • Zaterdag: 12.00 – 17.00 uur
  • Zondag: 12.00 – 17.00 uur

Ook hebben we een pagina met een volledig overzicht van onze dienstverlening.

Wij helpen u graag!