Uitstel indienen verzoek kwijtschelding BsGW

Uiterste datum aanvragen kwijtschelding verschuift

Eerder schreven we al over de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Deze belasting wordt jaarlijks geïnd. Het gaat dan om honderden euro’s. Het is mogelijk om kwijtschelding of een betaling in termijnen aan te vragen. Of je hier recht op hebt, verschilt per geval.
Het aanvragen van kwijtschelding moest normaal gesproken uiterlijk 30 april. Deze datum is ook de laatste betaaldatum.

Kwijtschelding aanvragen

Voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van kwijtschelding is dat lastig, omdat veel kantoren gesloten zijn door de coronamaatregelen van de overheid.

Daarom is voor de gemeenten van Parkstad besloten dat de aanvraag voor kwijtschelding tot 30 juni 2020 ingediend kan worden.

Als je hier gebruik van wil maken, kun je op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088-8420420.

Overige vragen

Heb je andere vragen over administratieve zaken of aanvragen? Bel dan met SchuldHulpMaatje Parkstad. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 045-5602525.