Het coronavirus: voorbeeldbrief om uitstel van betaling aan te vragen

Het coronavirus grijpt om zich heen. Er worden stevige maatregelen genomen, waardoor mensen hun baan kwijtraken – of op z’n minst in een onzekere situatie terecht komen. Kun jij door een snel verminderd inkomen ook bepaalde rekeningen niet meer betalen? Wacht dan niet af tot je herinneringen of aanmaningen krijgt, maar onderneem snel actie! Door zélf contact op te nemen kun je boetes en grotere geldproblemen voorkomen. Bel of stuur een e-mail naar de betreffende organisatie. Gebruik daarbij eventueel onze voorbeeldbrief, verderop in dit bericht.


Neem contact op

Neem direct contact op met een organisatie, zodra je weet dat je een bepaalde rekening niet meer kunt betalen. Wees duidelijk over je situatie en probeer afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat je tijdelijk niet hoeft te betalen, totdat er meer (inkomens-) zekerheid is.

Je kunt bellen of e-mailen. De gegevens (telefoonnummer of e-mailadres) vind je vaak op de website, of op documenten die in je administratie zitten van deze organisatie.

Telefonisch contact

Veel bedrijven hebben een klantenservice. Neem contact met hen op en leg je situatie uit. Het voordeel van bellen is dat je jouw situatie goed kan uitleggen en direct weet waar je aan toe bent.

Tips voor het gesprek:

  • Wees eerlijk over je situatie, beschrijf duidelijk hoe het komt dat je niet meer kunt betalen, en hoe lang je verwacht dat het kan duren.
  • Vraag om concrete afspraken. Hoe lang krijg je uitstel? Wat gebeurt er na deze termijn? Wie is dan je contactpersoon?
  • Noteer met wie je hebt gesproken, en op welke datum.
  • Vraag altijd om een bevestiging, schriftelijk of per e-mail.

Schriftelijk contact

Wil je liever een e-mail sturen? Het voordeel is dat je dan ‘bewijs’ hebt van wat je hebt ondernomen.

Om je op weg te helpen, hebben we in samenwerking met het NIBUD een voorbeeldbrief gemaakt. Je kunt deze brief, of de tekst hieruit, gebruiken om uitstel van betaling te vragen. Download hieronder het juiste document en vul aan met je eigen gegevens.

Tips voor het invullen van de voorbeeldbrief:

  • Vul alle ontbrekende gegevens in, zoals adresgegevens, klantnummer of dossiernummer. Deze zijn <tussen haken> aangegeven.
  • Pas de inhoud van de brief aan op je eigen situatie. Voeg eventueel informatie toe die je belangrijk vindt.
  • Stuur eventueel kopieën van bewijsstukken mee, die je in de brief noemt.
  • Onderteken de brief.

Stuur de brief vervolgens als bijlage bij je e-mail. Vraag in de e-mail om een leesbevestiging, zodat je weet dat de ontvanger de brief gelezen heeft. Bewaar altijd een kopie van de brief. Dat is namelijk je bewijs.

Bereken aflossingsmogelijkheden

Wil je een betalingsregeling treffen? Gebruik dan de website Zelf je schulden regelen om te berekenen hoeveel je zou kunnen aflossen. Op deze site staan ook nog meer voorbeeldbrieven.