Verhuizen en verbouwen: kosten bij een nieuwe woning

Wanneer je een koophuis hebt of gaat verhuizen, horen daar kosten bij. Denk aan het huren van een busje of het inhuren van een verhuisbedrijf, vrije dagen van werk en de aansluitkosten van gas, elektra en kabel. Ook als je je huis energiezuiniger of duurzamer wilt maken, kost dat geld. Of het nu gaat om zonnepanelen, vloerisolatie of nieuwe ramen; het kost allemaal een duit geld. In dit artikel vind je tips om deze kosten in kaart te brengen en zo laag mogelijk te houden. Er zijn namelijk veel regelingen voor subsidies, kortingen en bijzondere bijstand. Naast deze kosten zijn er ook de jaarlijkse heffingen en belastingen die bij wonen horen. Ook deze worden besproken in dit artikel. Tenslotte is het van belang dat je je post op het juiste adres ontvangt.  


Heffingen

Wanneer je een koop- of huurwoning hebt, betaal je jaarlijks rioolheffing en reinigingsheffing via de gemeente. De hoogte van deze kosten is meestal afhankelijk van het aantal personen in het huishouden. Daarnaast betaal je ook kosten aan het waterschap voor de waterzuivering en waterkering. Ook dit bedrag is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.

Heb je een koophuis, dan betaal je ook onroerendezaakbelasting, afgekort OZB. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. WOZ is de afkorting van Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert jaarlijks de WOZ-waarde van de koopwoning. Vervolgens bepaalt de gemeente het percentage OZB.

Op de website van de Vastelastenbond vind je een handige tabel met percentages per gemeente, en bijbehorende bedragen voor 2020.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze heffingen. Dit kun je bij je gemeente aanvragen.

Verhuizen

Bij verhuizen komen flink wat kosten kijken. Maar mogelijk heb je recht op een tegemoetkoming.

Rechten

Moet je voor je werk verhuizen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een verhuissubsidie. Je kunt hiernaar informeren op de afdeling personeelszaken van je werk. Ook krijg je mogelijk een dag vrij om te verhuizen.

Ontvang je een uitkering en ga je verhuizen? Dan heb je misschien recht op bijzondere bijstand voor de verhuiskosten. Deze bijzondere bijstand kun je aanvragen in de gemeente waaruit je vertrekt.

Moet je verhuizen omdat je huurwoning wordt gesloopt of gerenoveerd, dan kom je misschien in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. Dit kun je navragen bij je woningcorporatie.

Kosten

Verhuizen kost geld. Denk aan de brandstofkosten, eventuele huur van auto of busje of het inhuren van een verhuisbedrijf of -container.  

Neem ook in overweging dat je langer bezig bent met verhuizen als je alles zelf doet, én dat je spullen dan niet verzekerd zijn.

Een verhuisbedrijf is duurder op zaterdag, maar als je een dag vrij moet nemen voor de verhuizing, kost je dit een vakantiedag of heb je onbetaald verlof. Als je voor je werk verhuist, en daarom een extra vrije dag krijgt om te verhuizen, scheelt dit in de kosten/misgelopen inkomsten.


Ook zijn er vaak (kleine) dingen die je aan je nieuwe woning wilt of kunt doen, zoals een vloer leggen, verven, lampen ophangen en de tuin aankleden. Misschien wil je wel eerst flink verbouwen. Vooraf budgetteren voor deze kosten en eventuele andere dingen die je nog wilt doen aan de nieuwe woning of je interieur is dus van belang.

Bedenk vooraf wanneer je wilt gaan verhuizen, hoe duur het huis ongeveer wordt en of je van plan bent te gaan verbouwen. Zo kun je bepalen hoe veel je moet sparen om de kosten koper te betalen, wat je verbouwingsbudget is en hoe veel je opzij legt voor de verhuizing zelf plus de standaard zaken die daarbij gedaan worden.


Daarnaast zijn er nog meer dingen die je moet regelen die geld kosten, zoals het afsluiten van nieuwe contracten voor stroom, gas, tv en internet. Daar zijn aansluitkosten mee gemoeid. De aansluiting voor water is gratis.

Energiezuinige maatregelen

Er zijn veel mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken. In onderstaande afbeelding (bron: NIBUD) is vermeld wat elke maatregel ongeveer kost en wat het per jaar oplevert voor een huis. Zo kun je gemakkelijk zien wat binnen je budget valt en welke maatregelen het snelst zijn terugverdiend en het meest opleveren.

Spouwmuurisolatie bijvoorbeeld is een relatief lage investering met een terugverdientijd van ongeveer 3 tot 4 jaar. Het jaarlijks rendement is hoog in vergelijking met andere maatregelen. Bovendien kan de isolatie in een dag worden aangebracht.

Ook vloerisolatie is een relatief lage investering met een niet zo lange terugverdientijd. Ga je binnenkort je vloer vervangen? Bekijk dan of je deze maatregel meteen kunt uitvoeren.


Meer tips en informatie vind je op de website van het NIBUD.

Kosten dekken

Je kunt subsidie aanvragen bij de gemeente voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan je woning. Dit kun je eenvoudig controleren op de website Verbeterjehuis. Meestal is de voorwaarde dat je minimaal 2 maatregelen uitvoert. Tevens geldt er een lager BTW-tarief voor de arbeidskosten die erbij komen kijken. Tenslotte kan het voordelig zijn om samen met je buren een of meer maatregelen te nemen. Collectief inkopen kan een korting geven op de materialen. 

Heb je niet direct voldoende spaargeld beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen? Bekijk dan in je kasboek hoe veel je maandelijks zou kunnen sparen voor dit doel. Dit kun je in een aparte “spaarpot” op je spaarrekening zetten of telkens onder dezelfde omschrijving overboeken. Tevens vind je in een eerder artikel tips om te besparen op energiekosten, zonder veel geld uit te geven.

Overige zaken 

Weet je al een tijdje vooraf dat je gaat verhuizen? Bedenk dan van welke bedrijven en instanties je allemaal post krijgt. Dit lijstje kun je makkelijk aanvullen wanneer je nieuwe post ontvangt. Je ziet al gauw iets over het hoofd. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je post mist waardoor je in de problemen komt met betalingen en rekeningen, of dat er identiteitsfraude gepleegd wordt. De website Verhuizen Kun je zelf heeft een handige checklist. PostNL biedt een handige verhuisservice, die je post een bepaalde tijd doorstuurt naar je nieuwe adres; let op, dit kost wel geld!

Ook is het een goed moment om (digitaal) aan te geven dat je geen post meer wenst te ontvangen van bepaalde partijen. Dat geeft rust en scheelt papier.

Heb je zelf nog tips of ervaringen? Vertel het in een reactie!