Nieuw: schuldenwijzer, platform voor inzicht in schuldensituatie

Heb jij eigenlijk wel inzicht in al je schulden? Schuldenwijzer is een nieuw platform dat hiervoor zorgt. Door makkelijk en snel inzicht te krijgen, kun je eerder betaalregelingen treffen en lopen schulden minder snel op. Het afbetalen kan ook sneller beginnen. Zo krijg je duidelijkheid en rust in je hoofd. Kijk gauw, of vraag een Schuldhulpmaatje om met je mee te kijken!


Inzicht in schulden

Sinds afgelopen vrijdag is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers. Op de website Schuldenwijzer kun je inloggen met je DigiD.

Op dit moment kun je zien wie er beslag heeft gelegd op je inkomen (loon of uitkering) en hoe hoog de schuld is. Ook kun je zien op welk deel van je inkomen geen beslag gelegd mag worden. Heb je al een schuldhulpverlener en is deze gemachtigd om jouw gegevens in te zien, dan kan ook hij/zij de schuldenwijzer bekijken.

Gericht plan maken

Het is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Het platform heeft als doel de schuldenaar rust te geven en een totaalbeeld te geven van de situatie.

Het platform moet het makkelijker maken om de problemen niet verder te laten opstapelen en een gericht plan te maken om de schulden op te lossen.

Overzicht uitbreiden

Het platform wordt nog verder uitgebreid. Vanaf februari 2020 wordt de informatie van gerechtsdeurwaarders al toegevoegd nog voordat ze beslag leggen.

Als voor de deurwaarders duidelijk is hoe veel schulden iemand heeft, kunnen ze bepalen of beslag leggen en incassokosten maken wel zin heeft. Zo wordt voorkomen dat de schulden nog verder oplopen.

In de toekomst wilt Schuldenwijzer het platform nog verder uitbreiden. Het doel is om alle informatie over schulden per persoon in het systeem te krijgen. Dit betekent dat medewerking van de overheid en bedrijven nodig is.

Schulden oplossen

Het duurt nu vaak lang totdat schuldhulpverleners een goed beeld hebben van de schulden van een cliënt. Dit systeem maakt dat makkelijker en sneller. Door eerder betaalregelingen te kunnen treffen, lopen schulden minder snel op. Het afbetalen kan dan ook sneller beginnen. Zo krijgt de cliënt duidelijkheid en rust.

Wat vind jij van het systeem?

Heb je hulp nodig met het oplossen van je schulden? Meld je dan aan via deze pagina’s voor mensen uit Heerlen en Kerkrade.

Ook met administratieve vragen kun je bij ons terecht.

Voor een afspraak of informatie over de infopunten kun je ons bellen: