Tip: contributie vakbond terugvragen

Wie lid is van een vakbond kan vaak een deel van de contributie terugkrijgen via de werkgever. In de meeste CAO’s zijn hierover afspraken gemaakt. Je hebt hiervoor de jaaropgave nodig van de contributie die je betaald hebt.


Wat moet je doen?

Om een deel van de contributie terug te krijgen, moet je het volgende doen:

  • Informeer bij je werkgever of dat bij de betreffende organisatie kan, en of er speciale regels zijn;
  • Download de jaaropgave van je contributie via de website van je vakbond. Je kunt ook met je vakbond bellen en vragen of ze het naar je opsturen of e-mailen;
  • Onderteken de jaaropgave en lever deze in bij je werkgever of afdeling Personeelszaken. Doe dit voor half november;
  • Je werkgever verrekent het voordeel en zorgt dat je het terugkrijgt. Meestal gebeurt de verlaging eenmalig op je bruto maandsalaris of eindejaarsuitkering.

Let op!

Teruggave gebeurt niet overal op dezelfde manier. Je werkgever kan je uitleggen of er speciale regels zijn, en wat je eventueel anders dan hierboven moet doen.

Uitzonderingen

Het belastingvoordeel geldt niet als je geen salaris uit werk hebt, bijvoorbeeld omdat:

  • je valt onder de WIA/WWB;
  • je valt onder de WW;
  • je gebruik maakt van vut- of pensioenregeling.