Lezing ‘Je geld of je leven’

Geld speelt een belangrijke rol in ons leven. Zonder geld kun je niet of nauwelijks leven. Een groot deel van ons leven staat dan ook in het teken van werken voor geld om te kunnen leven. Dat kan op allerlei manieren. Ook voldoen aan de voorwaarden voor een uitkering zou je werken kunnen noemen. Geld kan je leven gaan beheersen. Met haar lezingen ‘Je geld of je leven’ geeft Anna Maria Brassé handreikingen om hier op een andere manier naar te kijken.


Invloed van emotie

Geld is sterk met emoties verweven. Bij veel aankopen spelen emoties een belangrijke rol. Je kijkt of je een product niet alleen praktisch bruikbaar vindt, maar ook mooi en of het een bepaalde betekenis voor je heeft.

Niet alle aankopen zijn dan ook even noodzakelijk.

Dromen realiseren

Je hebt bepaalde dromen die je wilt verwezenlijken. Geld speelt daarin een belangrijke rol. Dat kan het realiseren van je droom erg belemmeren.

Anders kijken

Het bureau Geld en Levensgeluk van Anna Maria Brassé, zelf Schuldhulpmaatje/Budgetcoach bij Trajekt in Maastricht, probeert de rollen om te keren. Tijdens de lezing ‘Je geld of je leven‘ wordt geprobeerd handreikingen te geven om geld voor jou te laten werken. Tijdens de lezing wordt gekeken hoe je daar anders mee om kunt gaan.

Locatie en tijd

De lezing (gratis, met de mogelijkheid van een vrije gave), wordt twee keer gegeven:

  • Op 24 september 2019, van 19.00 uur – 21.30 uur
  • Op 17 oktober 2019, van 19.00 – 21.30 uur

De locatie van de lezing is:

Oude Brandweerkazerne
Capucijnenstraat 21, Maastricht
Zie plattegrond

Aanmelden

Aanmelden kan via e-mail (info@geldenlevensgeluk.nl) of telefonisch ( 06-13838768). Uiterlijke data van inschrijving:

  • Lezing 24 september: tot en met 21 september 2019
  • Lezing 17 oktober: tot en met 14 oktober 2019

De lezingen vindt plaats in het kader van Life Planning en Geldcoaching, beide diensten van bureau Geld en Levensgeluk.