Verjaardagspakket en andere vergoedingen voor kinderen

Gaat je kind naar school en wilt je het laten deelnemen aan activiteiten als schoolreisjes, voetbal of muziekles? Dan kun je hiervoor een vergoeding aanvragen. Ook voor de verjaardag van je kind kan een verjaardagspakket worden aangevraagd. Ieder kind verdient tenslotte een feest!


Stichting Leergeld

Voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 18 jaar kan een vergoeding worden aangevraagd voor binnen- en buitenschoolse activiteiten wanneer het inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Aanvragen voor vier categorieën kunnen worden gedaan:

  • Onderwijs: denk hierbij aan de ouderbijdrage, schoolreisjes en schoolkamp;
  • Sport: dit kan zowel de contributie van de sportclub als sportkleding en overige benodigde middelen inhouden;
  • Cultuur: bijvoorbeeld muziekles;
  • Welzijn: dit betreft zaken als scouting en kindervakantiewerk.

Daarnaast kan voor middelbare scholieren een fiets worden aangevraagd.

Ook de aanvraag van een computer kan bij Stichting Leergeld gedaan worden als de gemeente deze aanvraag heeft afgewezen.

Stichting Jarige Job

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud kan een verjaardagspakket worden aangevraagd. Via de website van Stichting Jarige Job kan uiterlijk 6 weken vóór de verjaardag het pakket worden aangevraagd.

De stichting werkt ook samen met Stichting Leergeld. Als het kind al bekend is bij Stichting Leergeld, stuurt deze stichting automatisch een brief of email met de vraag of je het pakket wilt ontvangen. Via deze weg moet de aanvraag ruim 2 maanden voor de verjaardag worden ingediend.

Het pakket bevat:

  • Versieringen;
  • Lekkers voor bezoek;
  • Uitdeelpakket voor op school;
  • Cadeau voor de jarige.