Inzicht in persoonlijke financiën met een begroting

Weet u niet altijd waar uw geld blijft? Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën. U ziet hoeveel geld u heeft en hoe u het kunt besteden. Hoe gaat u te werk?


Een begroting is persoonlijk

Een begroting is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het geeft duidelijkheid over hoe u uw geld kunt besteden. Een begroting is altijd uniek en persoonlijk. Iedereen maakt andere keuzes en heeft andere wensen.

Er zijn dure en goedkope maanden en inkomsten kunnen verschillen. December is vaak een dure maand. Mei is bijvoorbeeld vaak een rijke maand: dan krijgen veel mensen vakantiegeld. Dit geld kunt u gebruiken om een arme of dure maand te compenseren.

Stap voor stap

Een begroting maken kan geleidelijk gebeuren. U maakt een lijstje van alle inkomsten die u denkt te hebben in een jaar. Dat kunt u doen voor elke maand. Inkomsten die u nog niet weet laat u open of u maakt een zo goed mogelijke schatting. Met de uitgaven doet u hetzelfde. Onverwachte inkomsten en uitgaven voegt u toe zodra u die kent. Elke maand wordt uw begroting beter. Een aantal inkomsten en uitgaven komt elke maand terug, sommige zelfs elke week. Dat geeft al een aardig inzicht.

U kunt gebruik maken van het stappenplan van het Nibud.


79%

van de huishoudens heeft overzicht over hun inkomsten en uitgaven


Na een jaar hebt u een bijna compleet overzicht. Voor het volgende jaar gebruikt u dit overzicht en stelt de bedragen bij zodra u die kent. Meevallers en tegenvallers zullen er altijd zijn. Verdeel de uitgaven in vaste lasten, reserveringen en huishoudelijke uitgaven.

Vaste lasten

Vaste lasten zijn bekend en komen regelmatig terug. Zoals de hypotheek of de huur, verzekeringen, energie en water en gemeentelijke lasten.

Huishoudelijke uitgaven

Huishoudelijke uitgaven zijn meestal kleinere bedragen die steeds terug komen maar niet altijd hetzelfde zijn. Boodschappen, kapper, verjaardag etc.

Reserveringen

Maak voor de tegenvallers een spaarpotje onder de naam reserveringen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe auto, een wasmachine of een reparatie aan de woning. Van een aantal zaken is de levensduur in te schatten. Gebruik dat als basis. Houd rekening met snellere vervanging bij intensief gebruik. Als u regelmatig gebruik moet maken van uw spaargeld kunt u daarvan een apart overzicht maken zodat u ziet of uw saldo stijgt of daalt. Dat is namelijk uw gereserveerde geld. Het is echter ook de meest verleidelijke post om gebruik van te maken voor een extra uitgave.

Budgetteren

Als een goed overzicht heeft van de te verwachten inkomsten en uitgaven kunt u gaan budgetteren. U wijst dan bedragen toe aan bepaalde uitgavenposten. Bijvoorbeeld zakgeld, vakantie, auto of nieuwe meubels. Vaak zijn die uitgaven bekend of in te schatten. U ziet dan ook wat u overhoudt of tekort komt en kunt maatregelen nemen.


Door het maken van een jaarbegroting zag ik dat we ook rondkomen als ik een dag minder ga werken.

– Monique van Obdam, Steenwijk –


Schema maken

U kunt voor een begroting zelf een schema met enkele kolommen maken met voor elke maand en voor het jaar de saldo’s van inkomsten en uitgaven. U krijgt zodoende steeds beter inzicht in uw financiële situatie. Dat kan gewoon ouderwets in een schriftje maar ook in Exel. Dan doet het programma een deel van het werk voor u.

schuldhulpmaatje-parkstad-nibud-mijn-jaarbegroting