Hoe u slim kunt omgaan met vakantiegeld

U krijgt vakantiegeld als u in loondienst bent. Dit is meestal 8 procent van uw brutoloon. Ook met een uitkering heeft u recht op vakantiegeld. Dan is het meestal een vast bedrag. Hoe werkt het, en hoe kunt u er slim mee omgaan?


Uitbetaling vakantiegeld

Meestal krijgt u het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Over de periode van 1 juni tot 1 juni van het volgende jaar bouwt u vakantiegeld op. Bij het beëindigen van uw dienstverband wordt het opgespaarde bedrag over de afgelopen periode direct uitbetaald.

Jaarlijks of per maand?

Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen meestal iedere maand het vakantiegeld uitbetaald. Ook sommige werknemers kunnen ervoor kiezen het vakantiegeld per maand te ontvangen.

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die het vakantiegeld één keer per jaar in één keer uitgekeerd krijgen, het bewuster besteden. Zij gebruiken het bijvoorbeeld om te sparen. Voor wie het maandelijks ontvangt, is het geen extraatje meer, maar wordt het ‘gewoon’.

Haal meer uit uw vakantiegeld

  • Gaat u niet of later pas op vakantie? Boek uw vakantiegeld dan over naar een spaarrekening. Zo krijgt u rente en geeft u het vakantiegeld minder makkelijk uit aan iets anders.
  • Heeft u schulden of een betalingsachterstand? Dan kunt u (een deel) van het geld gebruiken om dit weg te werken (zie rekenvoorbeeld verderop).
  • Verwacht u een uitgave, zoals onderhoud aan uw auto? Dan kan het slim zijn uw vakantiegeld hiervoor te reserveren.
  • Vakantiegeld kan ook een mooie aanvulling zijn voor een financiële buffer. Daarmee bent u voorbereid op noodzakelijke, onverwachte uitgaven zoals een kapotte auto of wasmachine.

Jaarbegroting

Om te beslissen wat u het best kunt doen met uw vakantiegeld, is het slim om een jaarbegroting te maken. Dat is een overzicht van uw verwachte inkomsten en uitgaven in een jaar, dat inzicht geeft in ‘duurdere en goedkopere’ maanden. U ziet dan of het slim is uw vakantiegeld voor een bepaalde uitgave verderop in het jaar apart te zetten, of dat u het als een extraatje kunt besteden.

Het Nibud heeft een handige excel mét stappenplan om zo’n jaarbegroting op te stellen.

Vakantiegeld: schulden aflossen?

Een kwart van de mensen vult met zijn vakantiegeld tekorten aan of lost er schulden mee af. Dit kan erg voordelig zijn.

Een rekenvoorbeeld

Stel: u staat 1.000 euro rood op uw betaalrekening. Dat kost u al snel 13 euro per maand bij een rentetarief van 15 procent op jaarbasis. Als u regelmatig rood staat, dan kunt u beter een persoonlijke lening afsluiten. Dat is goedkoper vanwege de lagere rente. Een lening van 1.000 euro tegen een rente van bijvoorbeeld 7 procent kost 6 euro per maand.

Deze kosten aan rente kunt u vermijden als u het vakantiegeld gebruikt om het tekort aan te vullen of de lening af te lossen. Helemaal als u bedenkt dat de rente op uw spaarrekening momenteel erg laag is. De roodstand opheffen levert u dus meer op.