Tips als u iemand met schulden wilt helpen

Als u geen schuldhulpverlener bent, kunt u iemand toch helpen met het regelen van zijn schulden. Het is daarbij belangrijk om niet het roer van iemand over te nemen. Anders heeft het op de lange termijn geen effect. U helpt iemand door naast hem te staan. U leest hier hoe u iemand met schulden kunt helpen.

Financiële zelfredzaamheid

Het doel van iemand helpen is de zelfredzaamheid te vergroten. Zo kan deze persoon weer zelf de regie nemen over zijn eigen financiële huishouding. Met financiële zelfredzaamheid bedoelen we dat huishoudens de regie in eigen handen hebben. Ze hebben (weer) grip op hun eigen inkomenssituatie, hebben het zelfvertrouwen om eventuele financiële problemen zelf te kunnen oplossen en weten bij welke instanties ze hulp kunnen vinden als dat nodig is.

Help bij het maken van het aflosplan. Het aflosplan helpt mensen om zelf hun schulden te regelen. U kunt hen helpen door het aflosplan samen te doorlopen.

Ken uw grenzen

Helpt u iemand bij het ordenen van de administratie, het invullen van het aflosplan, het schrijven van brieven, het invullen van belastingformulieren of het doorverwijzen naar een hulpinstantie? Of ondersteunt u iemand tijdens de looptijd van een schuldregeling? Houd onderstaande tips en richtlijnen aan. Zo voorkomt u dat u teveel de regie overneemt.

 • Spreek van te voren af wat u voor de ander kan doen.
 • Check of dit overeenkomt met wat de ander van u wil.
 • Word geen probleemeigenaar.
 • Laat de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen en betalingen bij de betrokkene zelf.
 • Ga uit van de mogelijkheden van degene die u helpt. Neem geen zaken over die diegene zelf kan doen.
 • Gebruik geen betaalpasjes en doe geen betalingen zonder overleg.
 • U bent geen inkomensbeheerder of bewindvoerder.
 • Neem geen originele stukken mee naar huis die niet van u zijn.
 • Schrijf brieven samen en altijd uit naam van betrokkene, zodat de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken ook bij hem of haar blijft.
 • Laat de brieven door de betrokkene ondertekenen.
 • Oordeel niet over iemands handelen, ook al bent u het er niet mee eens.
 • Leen geen geld uit.
 • Laat iemand zelf bellen naar instanties, maar blijf de eerste keer stand-by.

Verwijs door naar Schuldhulpmaatje

Houd uw eigen grenzen goed in de gaten. Als er meer van u wordt gevraagd dan u kunt, weet of wil, verwijs de betrokkene dan door naar een hulporganisatie, zoals Schuldhulpmaatje Parkstad. U kunt online hulp aanvragen voor mensen uit Heerlen en Kerkrade.

Word zelf Schuldhulpmaatje

Heeft u tijd over, en geeft het u een goed gevoel om mensen te helpen met hun financiële problemen? Dan bent u vast geïnteresseerd om zich bij ons aan te sluiten als Schuldhulpmaatje. Als Schuldhulpmaatje kunt u het verschil maken in het leven van iemand die het vanwege schulden niet meer ziet zitten. Vul snel het aanmeldformulier in voor Heerlen of Kerkrade. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Samen lukt het!