Tips voor belastingaangifte over 2018

Woont u in Nederland, dan wordt er inkomstenbelasting ingehouden op uw loon of uitkering. Daarnaast moeten de meeste mensen belastingaangifte doen. Hoe werkt dat, en waar kunt u op letten om dit zo gunstig mogelijk aan te pakken?


Hoe werkt het?

Elke maand betaalt u loonheffing en sociale premies over uw loon, uitkering of pensioen. Het jaar daarop doet u aangifte over het afgelopen jaar. Zo kan de Belastingdienst nagaan of het bedrag klopt dat u aan loonheffing en premies betaald heeft. Daarna wordt dit verrekend en krijgt u geld terug of moet u bijbetalen.

U kunt aangifte doen via Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app. Op papier via een formulier is ook nog steeds mogelijk. Een papieren formulier kan aangevraagd worden via de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Vóór 1 mei 2019

Aangifte doen kan vanaf 1 maart 2019, en moet vóór 1 mei 2019. U kunt uitstel aanvragen tot 1 september 2019. Als u vóór 1 april 2019 aangifte doet, krijgt u sowieso voor 1 juli 2019 bericht van de Belastingdienst. Dan weet u tijdig waar u aan toe bent en heeft u een eventuele teruggaaf het snelst binnen. Het kan slim zijn om pas vanaf half maart aangifte doen, want dan weet u zeker dat u alle benodigde gegevens hebt ontvangen.

Voorkom een boete

De Belastingdienst controleert op tijdig aangifte doen. Bent u te laat, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze begint bij 369 euro als u één keer te laat bent. De boete loopt op als u vaker te laat bent met uw aangifte.

Betaal niet meer dan nodig

Maak bij het invullen van uw aangifte gebruik van de aftrekposten waar u recht op heeft.  Verderop in dit bericht vindt u een overzicht van uitgaven die u kunt aftrekken van uw inkomen.

Klik ook op de velden met toelichtingen. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een regeling of aftrekpost. 

Controleer ook goed de gegevens die de Belastingdienst alvast voor u heeft ingevuld. Dit zijn persoonsgegevens zoals uw Burgerservicenummer, maar ook informatie over uw pensioen of andere uitkeringen. Deze informatie komt van de gemeente, uw werkgever of uitkeringsinstantie. Vooral als er veel is veranderd in uw persoonlijke situatie, kan er informatie onjuist zijn. Ook aftrekposten waar u profijt van kunt hebben zijn niet altijd vooraf ingevuld.

Hulp nodig bij het invullen?

Komt u er zelf niet uit of wilt u hulp of advies? Neem dan contact op met Schuldhulpmaatje Parkstad. Onze dienstverlening is gratis en vrijblijvend, we helpen je graag!

Aanvraagformulier

U kunt zelf hulp vragen via het aanvraagformulier voor Heerlen of Kerkrade.

Inloopspreekuur

U kunt ook gebruik maken van onze inloopspreekuren op maar liefst 7 locaties in Kerkrade. Hieronder een overzicht van onze locaties in Kerkrade, en de tijden waarop je er terecht kunt.

Zelf aangifte doen?

Wilt u zelf aangifte doen? Maak dan gebruik van de tips die hieronder staan vermeld.


Aftrekposten voor uw aangifte

U wilt niet teveel belasting betalen. Sommige uitgaven zoals zorgkosten, giften en kosten voor de eigen woning, kunt u aftrekken van uw inkomen. Daardoor valt de te betalen inkomstenbelasting lager uit.

Het grootste deel van de aftrekposten is niet vooraf ingevuld. Voor veel mensen is het dan ook de moeite waard om zich hierin te verdiepen. De informatie op deze pagina helpt u daarbij verder.

Tip: Klik bij het invullen van uw belastingaangifte ook op de velden met toelichtingen. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een regeling of aftrekpost. 

Tip: Houdt door het jaar heen uw bonnetjes, papieren en bewijzen voor uw aftrekposten bij elkaar, bijvoorbeeld in een mapje. Dat kan u veel zoekwerk en tijd besparen bij het doen van uw aangifte.

Fiscaal partnerschap

Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bent u fiscaal partner of kunt u ervoor kiezen om elkaars fiscaal partner te zijn. U moet dan samen met uw partner de belastingaangifte doen. U kunt dan uw inkomsten en aftrekposten verdelen.

Let er op dat u de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. De hypotheekrente mag u bijvoorbeeld aftrekken van het hoogste inkomen, ook al bent u beiden eigenaar van de woning. Niet alle posten kunt u doorschuiven. Inkomsten uit uw freelance-werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld niet optellen bij het inkomen van uw partner.

Het is niet altijd voordeliger om elkaars fiscaal partner te zijn en samen aangifte te doen. Als u bijvoorbeeld zorgkosten wilt aftrekken, dan wordt er naar beide inkomens gekeken, waardoor de aftrek lager kan uitvallen. Vul de aangifte eventueel twee keer in. Zo ziet u direct het verschil.

Wisselend inkomen en middeling

Heeft u een wisselend inkomen? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling. U telt dan het inkomen van drie aaneengesloten jaren op en deelt dit bedrag vervolgens door drie. U kunt vooraf door een specialist laten berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Of u kunt het zelf uitrekenen via deze rekentool.

Tip: U kunt meer informatie inwinnen bij de Belastingtelefoon.

Scheiden en alimentatie

Gaat u scheiden? Dat heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Hierbij worden vaak vergissingen gemaakt. Daarom biedt de Belastingdienst extra informatie aan mensen die zijn gaan scheiden.

Hypotheekrente

Woningbezitters kunnen bepaalde kosten voor hun huis aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke betalingen voor erfpacht. U kunt hypotheekrente aftrekken als u de hypotheek gebruikt voor de aankoop of onderhoud van uw eigen woning. Wel wordt er rekening gehouden met het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de waarde van de woning. Betaalt u geen of weinig hypotheekrente, dan wordt het eigenwoningforfait niet (volledig) verrekend.

Heeft u vorig jaar een woning gekocht?  U kunt dan bepaalde eenmalige kosten aftrekken, zoals notariskosten en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Heeft u uw huis verkocht? Dan moet de eventuele overwaarde gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning. Neemt u dit bedrag op in uw nieuwe hypotheek, dan is de rente over dit bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De hypotheek waarover u de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning min de overwaarde van uw oude woning. Lees meer over deze zogenaamde bijleenregeling.

Tip: Geef wijzigingen, bijvoorbeeld na extra aflossingen of een wijziging van de hypotheekrente, snel door aan de Belastingdienst.

Giften

Doneert u regelmatig aan goede doelen? Bekijk welke giften u mag aftrekken op de site van de Belastingdienst. De drempel voor aftrek is afhankelijk van uw inkomen en andere aftrekposten. Soms kan het daarom voordeliger zijn om eens per twee jaar (in plaats van ieder jaar) het dubbele bedrag te doneren.

Studiekosten

Heeft u een opleiding of studie gevolgd voor een (toekomstige) beroep? Dan kunt u hiervoor bepaalde kosten aftrekken. Bijvoorbeeld kosten van cursusgeld en leermiddelen. Er geldt een drempelbedrag van 250 euro.

Dividend

Heeft u dividend uitgekeerd gekregen? Houd dan rekening met de dividendbelasting die is ingehouden. De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op uw aangifte inkomstenbelasting.

Reiskosten openbaar vervoer voor het werk

Voor mensen die in loondienst zijn en van en naar het werk reizen met het openbaar vervoer, geldt onder voorwaarden reisaftrek. De reisaftrek geldt voor mensen die minimaal 10 kilometer van hun werk wonen en hier minimaal één dag per week naartoe gaan.

Ziektekosten

Sommige ziektekosten zoals medicijnen, vervoerskosten of de kosten voor dieetvoeding kunnen onder bepaalde voorwaarden gelden als specifieke zorgkosten. Daarvoor moeten ze wel boven een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag uitkomen. Bereken op de website van de Belastingdienst welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken. Kijk ook goed naar de toelichtingen in de aangifte. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een bepaalde regeling of aftrekpost.

Het gaat hierbij niet alleen om zorgkosten die u voor uzelf maakt, maar ook om kosten die u maakt voor mensen die, ook tijdelijk, bij u inwonen.

Pensioenpremies

Pensioenpremies voor zelfstandigen die sparen in een lijfrenteverzekering voor hun pensioen kunnen worden afgetrokken. Voor mensen in loondienst mag dit alleen als er via de werkgever niet genoeg pensioen wordt opgebouwd.

Aanslaggrens

U kunt spelen met de aanslaggrens. Wanneer uw partner minder dan 45 euro moet bijbetalen, wordt dat bedrag niet geïnd.

Let op: Als u op de grens van de aanslaggrens balanceert en het uiteindelijke belastingbedrag wijkt een paar euro af, kan dat betekenen dat uw partner toch het volledige bedrag moet betalen.

Voorlopige aanslag

Ontvangt u geld terug van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld doordat u hypotheekrente aftrekt? Dan kunt u kiezen voor een voorlopige teruggaaf. U ontvangt dan maandelijks een deel van het bedrag waar u aan het eind van het jaar recht op zou hebben.

Tip: Een wijziging in uw situatie kan gevolgen hebben voor uw voorlopige aanslag. Verandert er iets in uw inkomsten of uitgaven? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Recht op toeslagen

Levert het totale aftrekbare bedrag maar een kleine teruggaaf op? Bedenk dan dat een lager belastbaar inkomen vaak ook (meer) zorgtoeslag, huurtoeslag of een andere tegemoetkoming (bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag) kan opleveren. Daarom kan het toch lonen om aangifte te doen.