Stijging koopkracht in 2019

Goed nieuws: voor de meeste huishoudens stijgt de koopkracht in 2019 met een paar tientjes per maand. Van de 100 meest voorkomende voorbeeldhuishoudens gaan er slechts vier iets op achteruit. Alle andere huishoudens hebben dit jaar iets meer te besteden dan afgelopen jaar. Bereken wat er voor jou gaat veranderen in 2019 met de handige Koopkrachtberekenaar.

Stijging gemiddeld enkele tientjes per maand

Voor de meeste huishoudens stijgt de koopkracht met enkele tientjes per maand. Het Nibud ziet daarbij uitschieters naar boven en naar beneden. Er zijn huishoudens die er slechts enkele euro’s op vooruit gaan, een enkeling ziet zijn koopkracht met 131 euro per maand stijgen. Voor een paar in de bijstand met twee kinderen is de koopkracht per maand 30 euro hoger dan in 2018.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan nu vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen erop vooruit.

Vier van de honderd voorbeelden leveren in

De vier huishoudtypen die een koopkrachtdaling meemaken, gaan er tot 24 euro per maand op achteruit. Bij drie van deze huishoudtypen gaat het om tweeverdieners met kinderen, waarbij één van de partners minder verdient dan het minimumloon. Zij hebben last van een verandering in de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Stijging moeilijk te geloven

Het Nibud begrijpt dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijgingen die deze hogere uitgaven compenseren.

Directeur Arjan Vliegenthart: “Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen én de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar.”

Bereken je koopkracht in 2019

Stijgende energie- en zorgkosten, dalende inkomstenbelasting. Wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht, wat levert het op onder de streep? Met de handige Koopkrachtberekenaar van NIBUD maakt u eenvoudig een globaal overzicht voor uw huishoudtype.


Bron: NIBUD