Kosten schuldhulp Limburg rijzen de pan uit

De kosten die Limburgse gemeenten maken voor inwoners die hun financiën niet kunnen beheren, zijn de afgelopen vier jaar bijna verdrievoudigd.

14 miljoen naar beschermingsbewind

In 2017 gaven Limburgse gemeenten 14 miljoen euro uit aan beschermingsbewind. Dat is bijna drie keer zoveel dan in 2013.

Van beschermingsbewind is sprake wanneer iemand die niet zijn eigen huishoudboekje kan beheren, door de rechter een bewindvoerder krijgt toegewezen. Die krijgt de zeggenschap over de inkomsten en uitgaven. In 2013 ging het nog uitsluitend om mensen met psychologische beperkingen of dementie, maar sinds 2014 vallen ook mensen met problematische schulden onder dit bewind.

Financiële problemen eerder in beeld

Inmiddels zijn 22.290 Limburgers onder bewind gesteld, en de kosten rijzen de pan uit. Het is zaak grip te krijgen op de uitgaven.

Gemeenten proberen om die reden convenanten af te sluiten met bewindvoerders, om mensen met financiële problemen eerder in beeld te krijgen. Door mensen op tijd zelfredzaam te maken, kunnen veel problemen worden voorkomen.


Bron: Judith Janssen, De Limburger
Lees hier het hele artikel: Fors meer geld gemeente naar bewindvoering