Nieuw: verhalen van mensen die er bovenop kwamen

Mensen met schulden schamen zich vaak. Onze nieuwe rubriek ‘Ervaringsverhalen’ laat zien dat dit niet nodig is; het kan iedereen overkomen. Schuldhulpmaatjes zijn er dan om je te helpen!

Schulden in Nederland

In Nederland hebben naar schatting 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject. Dat is 1 op de 5 huishoudens.

Alle lagen van de bevolking

Voorheen waren het voornamelijk mensen met een bijstandsuitkering of werkenden met een zeer laag inkomen die financiële problemen hadden. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn door ontslag, echtscheiding en de crisis op de woningmarkt ook mensen met een modaal inkomen (of hoger) in de problemen geraakt. Het aantal huishoudens dat een beroep doet op schuldhulpverlening is verdubbeld tussen 2008 en 2013 (van 44.100 naar 89.000).

Johns inkomen halveerde na zijn scheiding

“Van de een op de andere dag moest ik lege flessen wegbrengen om boodschappen te kunnen doen.” John windt er geen doekjes om dat hij in een lastig parket terecht kwam na zijn echtscheiding. Die was nog eens heel pijnlijk ook. Zijn vrouw bleek al langere tijd een relatie te hebben met haar werkgever.

Toch is John er bovenop gekomen. Dankzij de hulp van zijn Schuldhulpmaatje Anja. Lees het hele verhaal van John om te zien wat een Schuldhulpmaatje kan betekenen.