Drempel bijzondere bijstand in 2018 naar 50 euro

Vanwege noodzakelijke bezuinigingen moet de gemeente Heerlen weer een drempel invoeren voor bijzondere bijstand. Vanaf 1 januari 2018 moet u bij toekenning de eerste €50,- zelf betalen. Dat geldt dan voor het hele jaar.

Bijzondere bijstand altijd aanvragen

Als u bijzondere bijstand nodig hebt is het belangrijk die altijd aan te vragen, ook als het bedrag dat u vraagt €50,- of minder is. U krijgt dan misschien niets maar het gaat wel af van de drempel. Bij een volgende aanvraag in hetzelfde jaar wordt dat bedrag dan namelijk niet opnieuw afgetrokken.

Nog geen drempel in 2017

Zit u kort voor de aanvang van een nieuw jaar, dan is het verstandig om voor uzelf uit te rekenen of een aanvraag beter nog in het lopende jaar of in het nieuwe jaar kan worden ingediend. In 2017 geldt de drempel nog niet. Aanvragen in 2017 is dus altijd beter dan aanvragen in 2018.

Tegen het einde van 2018 moet u gaan rekenen. Houdt vanaf volgend jaar dus bij wat u al gekregen hebt en wanneer dat aangevraagd was.