Kruimelpensioenen worden samengevoegd, micropensioenen geschrapt

In Nederland bestaan ongeveer 18 miljoen pensioenpotten. Daaronder zijn zo’n 4,5 miljoen kleine pensioenen (kruimelpensioenen) en 225 duizend erg kleine pensioenen (micropensioenen). Vaak hebben mensen zelfs meerdere van deze kleine spaarpotjes. Pensioenfondsen gaan alle kruimelpensioenen binnenkort samenvoegen, en de micropensioenen zelfs schrappen.

Kruimelpensioenen

Kleine pensioenen ontstaan vooral door het uitoefenen van korte, tijdelijke baantjes, met name als dat in verschillende sectoren van het bedrijfsleven gebeurt. Bijvoorbeeld in vakantiebaantjes of bij flexwerk. Veel mensen zijn zich niet eens bewust van het bestaan ervan. Toch is daar snel achter te komen via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daarvoor is wel een DigiD nodig. Maak dat dus eerst aan voor u gaat kijken.

Huidige situatie

Kleine pensioenen zijn in dit verband pensioenen die bij pensionering niet meer dan €468,- per jaar opbrengen. Dat is bruto nog geen €40,- per maand. De fondsen kopen dit soort pensioenen meestal af. Ofwel na vertrek uit het fonds of bij bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De rechthebbende krijgt dan een bedrag ineens. In het eerste half jaar mag dat zonder overleg, daarna is eerst overleg nodig.

Plannen overheid

Het plan is om deze kleine pensioenreserves automatisch mee over te laten gaan naar het nieuwe fonds als iemand van pensioenfonds verandert. De pensioenreserves worden dan bij elkaar opgeteld en bij pensionering is er vaak een gewoon pensioen beschikbaar dat niet afgekocht hoeft te worden. Deze waardeoverdracht kan nu ook maar dan moet de gerechtigde dat zelf binnen een jaar aanvragen bij verandering van pensioenfonds. En dit wordt nogal eens vergeten. Overdracht gebeurt dan zodra de dekkingsgraad van het oude fonds hoog genoeg is. Als iemand niet direct nieuw werk vindt blijft het kleine pensioen gewoon staan tot er weer nieuw werk gevonden is.

Micropensioenen

Micropensioenen zijn pensioenen die hoogstens ongeveer €2,- per jaar opleveren.

Huidige situatie

Op dit moment zijn de beheerkosten van micropensioenen in verhouding veel te hoog. Het gaat dan om hoogstens 17 cent per maand en het beheer kost alle fondsen samen ongeveer €26 miljoen per jaar.

Plannen overheid

Volgens de plannen gaan deze erg kleine pensioenen geschrapt worden. Voor de meeste pensioengerechtigden zal dit geen probleem zijn, maar wie toch zijn rechten wil claimen kan daarover contact opnemen met het betreffende pensioenfonds. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl of u zo’n micropensioenrecht heeft.

Zelf waarde overdragen

Wie niet wachten wil op de nieuwe regelgeving kan nu al zelf waardeoverdracht aanvragen bij verandering van pensioenfonds. Dat moet binnen een jaar na de overgang gebeuren. Straks gaat dat dus automatisch als de wetswijziging doorgaat.

Waardeoverdracht kan voordelig zijn, om de volgende redenen:

  • Het nieuwe fonds staat er beter voor dan het oude. Kijk daarvoor op de betreffende website naar de dekkingsgraad. Hoe hoger die is hoe meer kans op indexatie en hoe minder kans op kortingen. Het omgekeerde is echter ook mogelijk en voor de lange termijn is niet te voorspellen hoe de dekkingsgraad zich zal ontwikkelen.
  • De overgang naar een nieuw fonds kan betekenen dat u over gaat van een middelloonregeling naar een eindloonregeling. Er zijn nog enkele fondsen die een eindloonregeling hebben en die is meestal gunstiger.
  • Alle pensioenen bij elkaar kunnen gunstiger zijn voor de hoogte van een nabestaandenpensioen.
  • Eén pensioenpot is overzichtelijker en handiger als u uw pensioenaanspraken wilt aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Zoals eerder met pensioen gaan of een beter pensioen voor nabestaanden na overlijden (pensioenruil). U hoeft uw wensen dan maar aan één fonds te laten weten.

Advies: Als u kleine pensioenrechten denkt te hebben, ga dit dan na op www.mijnpensioenoverzicht.nl en houd de ontwikkelingen in de gaten via post van uw pensioenfonds(en) of de media.

 

– Bron: De Volkskrant, Koen Haegens en Peter van Hugten, 6 november 2017

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *