Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan bijzonder initiatief

Elk jaar wordt door de Landelijke Cliëntenraad de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan een initiatief dat op bijzondere wijze hulp biedt aan mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Ab Harrewijn zelf deed dat op verschillende manieren tijdens zijn leven (1954-2002) vanuit zijn kerkelijke en politieke functies. Hij kwam onder andere op voor arbeiders in de scheepsbouw toen die massaal ontslagen werden. Ook was hij één van de initiatiefnemers van een wet die de topinkomens in het bedrijfsleven aan banden moest leggen en was hij voorzitter en Tweede Kamerlid van Groen Links. Na zijn plotselinge overlijden werd de naar hem genoemde prijs ingesteld. In 2017 ging die naar een initiatief in Almelo: het project Eethoek Almelo.

Monique van Baaren was na ontslag in de bijstand geraakt. Ze besloot daarop niet stil te gaan zitten maar iets te gaan doen voor mensen in een vergelijkbare of nog moeilijkere situatie. Met haar man Stephan koppelt ze twee ideeën: hergebruik van bruikbare spullen en een gaarkeuken voor mensen die geen geld hebben voor goede voeding of door een beperking niet zelf kunnen koken. De spullen die ze inzamelen worden niet verkocht maar geruild voor voedsel. Dat wordt verwerkt tot maaltijden die ze in eigen huis aanbieden. Dagelijks komen er zo’n vijftig mensen eten. Een aantal van hen werkt mee als vrijwilliger. Blijkbaar biedt een gewoon huis toch voldoende ruimte als je het goed organiseert.

Andere genomineerde voor de prijs was een Arabisch sprekende winkelier die zijn winkel opdoekte en voor vluchtelingen ging werken, met name met het Nederlands. Een Afghaanse vluchteling zag zijn hulpinitiatief uitgroeien tot een drukke baan, een ouder echtpaar stelde zijn huis open voor ouderen toen het buurthuis sloot en een stichting die jonge vluchtelingen helpt met het volgen van een studie.

Allemaal initiatieven die klein begonnen zijn maar wel voor veel mensen belangrijk zijn. Het bewijst ook dat er nog altijd mensen zijn die vanuit de eigen probleemsituatie of uit puur idealisme iets willen doen voor mensen die het moeilijk hebben. Daarin zijn ze ook een voorbeeld en aanmoediging voor anderen.

Bron: website LCR