Groot percentage kinderen in Nederland leeft in armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks een aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur*. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. 

Bron: SER: Opgroeien zonder armoede*

Voorzieningen voor kinderen in armoede
“Veel kinderen leven in armoede”. Dit schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar bericht aan de regering Opgroeien zonder armoede. Het gaat om 8 tot 12 % van alle kinderen. Volgens de SER moet dat niet kunnen. Zeker niet in een tijd van economische vooruitgang.  Armoede kan het gevolg zijn van werkloosheid maar van deze arme kinderen werkt 60% van de ouders. Er zijn dus ook nog andere oorzaken. Kinderen mogen daar niet onder lijden. De SER vindt dat alle kinderen gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen die de gevolgen van armoede verzachten. Daardoor moeten ook deze kinderen kunnen meedoen aan  sport en  cultuur (muziek, dans, toneel, beeldende kunst). Sport en cultuur zijn leuk maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daarmee krijgen ze betere kansen in de toekomst. In de meeste gemeenten bestaan regelingen om ook arme kinderen te kunnen laten meedoen  maar lang niet alle ouders maken daar gebruik van. Misschien omdat ze het niet weten. Wie zijn of haar kinderen hiermee een leukere jeugd en betere kansen wil bieden kan in Heerlen terecht bij de gemeente door daar het “kindpakket“ aan te vragen. Ook kan gebruik gemaakt worden van voorzieningen van de Stichting Leergeld.

Wat “leer” je van sport en cultuur?
Sport is meer dan achter een bal aanrennen of hard fietsen. Kinderen leren er samen spelen en daarmee later beter samen werken. Ze leren rekening houden met elkaar en wat het doel is van regels. Kinderen leren er hun vaardigheden kennen, ben ik een aanvoerderstype of meer iemand die zijn kansen afwacht? Toneel leert je verschillende rollen spelen. Daarmee leer je dat je meestal veel beter samen kunt werken dan alleen, want alleen zo bereik je resultaat. Je leert jezelf ook inleven in de positie van anderen zodat je beter met elkaar rekening kunt houden. In de muziek leer je samenspelen, alleen dan klinkt het goed. Dans leert je beter omgaan met je lichaam, je blijft fitter net als bij sport en je leert je lichaam goed te gebruiken. Beeldende kunst stimuleert je creativiteit. Die helpt je in veel beroepen beter te presteren.

Informatie
Informatie en hulp is te krijgen bij Sylvia Vaessen, telefoon 045-5602525 en via de website http://www.leergeld.nl/parkstad/
In Kerkrade kunt u terecht bij bureau Sociaal Raadsliedenwerk. In elke wijk houden zij spreekuur. Kijk voor de tijden op deze site.