Langdurige armoede laat hersenen anders werken

De in de USA ontwikkelde methode van Mobility Mentoring wordt ook in Nederland ingevoerd. Deze methode gaat uit van de gedachte dat de hersenen anders gaan werken als mensen lange tijd in armoede moeten leven. Met name voortdurende stress doet mensen anders omgaan met afspraken, plannen van uitgaven, bijhouden van administratie ed.

Heel bekende verschijnselen die volgens deze methode mede het gevolg zijn van het anders gaan functioneren van de hersenen. Eigenlijk wordt hiermee voortgebouwd op een al heel lang bekende gedachte dat het functioneren van de hersenen mede bepaald wordt door de ervaringen die mensen opdoen. Naast de gebruikelijke ondersteuning zijn er nu methoden ontwikkeld die hier op een positieve manier op inspelen. Men wil proberen de hersenen zodanig te beïnvloeden dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Dat andere gedrag moet hen helpen hun problematische situatie aan te kunnen. Als zodanig kan de methode een veelbelovende aanvulling zijn op therapieën die al toegepast worden. Ze kan worden toegepast in de directe omgang met cliënten. Intussen is is ze beschikbaar in vorm die in Nederland toepasbaar is. Meer informatie voor professionals is te vinden in het rapport Mobility Mentoring van Nadja Jungman en Peter Westdorp van de Hogeschool Utrecht.
Zie voor meer informatie de website: www.werkenstudie.hu.nl (vul in bij “zoeken” Mobility Mentoring (2x) en klik op Jungmann).

Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan bijzonder initiatief

Elk jaar wordt door de Landelijke Cliëntenraad de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan een initiatief dat op bijzondere wijze hulp biedt aan mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. Ab Harrewijn zelf deed dat op verschillende manieren tijdens zijn leven (1954-2002) vanuit zijn kerkelijke en politieke functies. Hij kwam onder andere op voor arbeiders in de scheepsbouw toen die massaal ontslagen werden. Ook was hij één van de initiatiefnemers van een wet die de topinkomens in het bedrijfsleven aan banden moest leggen en was hij voorzitter en Tweede Kamerlid van Groen Links. Na zijn plotselinge overlijden werd de naar hem genoemde prijs ingesteld. In 2017 ging die naar een initiatief in Almelo: het project Eethoek Almelo.

Monique van Baaren was na ontslag in de bijstand geraakt. Ze besloot daarop niet stil te gaan zitten maar iets te gaan doen voor mensen in een vergelijkbare of nog moeilijkere situatie. Met haar man Stephan koppelt ze twee ideeën: hergebruik van bruikbare spullen en een gaarkeuken voor mensen die geen geld hebben voor goede voeding of door een beperking niet zelf kunnen koken. De spullen die ze inzamelen worden niet verkocht maar geruild voor voedsel. Dat wordt verwerkt tot maaltijden die ze in eigen huis aanbieden. Dagelijks komen er zo’n vijftig mensen eten. Een aantal van hen werkt mee als vrijwilliger. Blijkbaar biedt een gewoon huis toch voldoende ruimte als je het goed organiseert.

Andere genomineerde voor de prijs was een Arabisch sprekende winkelier die zijn winkel opdoekte en voor vluchtelingen ging werken, met name met het Nederlands. Een Afghaanse vluchteling zag zijn hulpinitiatief uitgroeien tot een drukke baan, een ouder echtpaar stelde zijn huis open voor ouderen toen het buurthuis sloot en een stichting die jonge vluchtelingen helpt met het volgen van een studie.

Allemaal initiatieven die klein begonnen zijn maar wel voor veel mensen belangrijk zijn. Het bewijst ook dat er nog altijd mensen zijn die vanuit de eigen probleemsituatie of uit puur idealisme iets willen doen voor mensen die het moeilijk hebben. Daarin zijn ze ook een voorbeeld en aanmoediging voor anderen.

Bron: website LCR

Een nieuwsbericht voor vrijwilligers

 

Sorry, je hebt geen toestemming om deze pagina te bekijken.

 

Deskundigheid voorop bij vrijwilligers SHM

De deskundigheid van de SchuldHulpMaatjes is het belangrijkste ‘ingredient’ bij succesvolle hulp bij mensen met financiele problemen. Na een inwerkperiode ontvangen alle nieuwe vrijwilligers een uitgebreide basistraining die enkele dagen in beslag neemt. Van deskundigen krijgt men alles geleerd op het gebied van financiele administratie, voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, de wijze van het verlenen van ondersteuning, hoe de zelfredzaamheid van de client verhoogd kan worden, en zo meer.

Themabijeenkomsten
Naast de basistraining worden ongeveer 6 x per jaar themabijeenkomsten georganiseerd. Deze behandelen specifieke of actuele thema’s die van belang zijn voor het werk van de vrijwilligers. Denk daarbij aan hulp bij het invullen van belastingformulieren, informatie over bewindvoering en budgetbeheer of omgaan met laaggeletterdheid. Ook de meer persoonlijke begeleiding komt aan bod. In de maand mei wordt bijvoorbeeld de methodiek Windows of Tolerance gepresenteerd. deze handelt o.a. over omgaan met stress en het stellen van grenzen, zowel bij de vrijwilliger alsook bij de client.
De bijeenkomsten worden gemiddeld door 30 à 40 vrijwilligers uit Heerlen en Kerkrade bezocht.

Scriptie ‘jongeren in de schulden: een vak apart’

Jongeren en schulden is een thema dat tegenwoordig veel aandacht krijgt. De schuldenproblematiek is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Maar hoe speel je hierop in? Hoe bereik je jongeren met een schuldvraag?
Denise Hoogeveen en Renske Dijkstra hebben in het kader van hun afstudeertraject social work bij Zuyd hogeschool een scriptie hierover geschreven. Zij concludeerden onder meer dat jongeren baat hebben bij ondersteuning door een schuldhulpmaatje.
Interesse in toezending? Stuur een mailbericht naar info@shmparkstad.nl.

Groot percentage kinderen in Nederland leeft in armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks een aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur*. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. 

Bron: SER: Opgroeien zonder armoede*

Voorzieningen voor kinderen in armoede
“Veel kinderen leven in armoede”. Dit schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar bericht aan de regering Opgroeien zonder armoede. Het gaat om 8 tot 12 % van alle kinderen. Volgens de SER moet dat niet kunnen. Zeker niet in een tijd van economische vooruitgang.  Armoede kan het gevolg zijn van werkloosheid maar van deze arme kinderen werkt 60% van de ouders. Er zijn dus ook nog andere oorzaken. Kinderen mogen daar niet onder lijden. De SER vindt dat alle kinderen gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen die de gevolgen van armoede verzachten. Daardoor moeten ook deze kinderen kunnen meedoen aan  sport en  cultuur (muziek, dans, toneel, beeldende kunst). Sport en cultuur zijn leuk maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daarmee krijgen ze betere kansen in de toekomst. In de meeste gemeenten bestaan regelingen om ook arme kinderen te kunnen laten meedoen  maar lang niet alle ouders maken daar gebruik van. Misschien omdat ze het niet weten. Wie zijn of haar kinderen hiermee een leukere jeugd en betere kansen wil bieden kan in Heerlen terecht bij de gemeente door daar het “kindpakket“ aan te vragen. Ook kan gebruik gemaakt worden van voorzieningen van de Stichting Leergeld.

Wat “leer” je van sport en cultuur?
Sport is meer dan achter een bal aanrennen of hard fietsen. Kinderen leren er samen spelen en daarmee later beter samen werken. Ze leren rekening houden met elkaar en wat het doel is van regels. Kinderen leren er hun vaardigheden kennen, ben ik een aanvoerderstype of meer iemand die zijn kansen afwacht? Toneel leert je verschillende rollen spelen. Daarmee leer je dat je meestal veel beter samen kunt werken dan alleen, want alleen zo bereik je resultaat. Je leert jezelf ook inleven in de positie van anderen zodat je beter met elkaar rekening kunt houden. In de muziek leer je samenspelen, alleen dan klinkt het goed. Dans leert je beter omgaan met je lichaam, je blijft fitter net als bij sport en je leert je lichaam goed te gebruiken. Beeldende kunst stimuleert je creativiteit. Die helpt je in veel beroepen beter te presteren.

Informatie
Informatie en hulp is te krijgen bij Sylvia Vaessen, telefoon 045-5602525 en via de website http://www.leergeld.nl/parkstad/
In Kerkrade kunt u terecht bij bureau Sociaal Raadsliedenwerk. In elke wijk houden zij spreekuur. Kijk voor de tijden op deze site.