SchuldHulpMaatje Kerkrade start wervingscampagne

In 2016 hebben de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Kerkrade 401 cliënten ondersteund bij het op orde krijgen en houden van hun financiële administratie. Schulden trekken een diep spoor in het welzijn van hen die er mee te maken hebben. De rol van een SchuldHulpMaatje is daarbij van onschatbare waarde. Door de toename van het aantal Kerkradenaren met schulden zijn er meer vrijwilligers nodig die hen een steun in de rug kunnen bieden. Onlangs is daarom een wervingscampagne van start gegaan om andere Kerkradenaren te bewegen om als vrijwillig actief te zijn bij SchuldHulpMaatje.
Via de website kunnen geïnteresseerden een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Men komt dan alles te weten over opleiding, vergoedingen, verzekeringen en de inhoud van het werk. De 51 vrijwilligers, die in 2016 actief waren, heten u van harte welkom!