Vaststellen beslagvrije voet eenvoudiger

Goed nieuws: het wetsvoorstel om het vaststellen van de beslagvrije voet eenvoudiger te maken, is unaniem door de tweede kamer aangenomen. De beslagvrije voet is het deel waarover geen beslag mag worden gelegd bij mensen met schulden. Voorheen was het ingewikkeld om dit vast te stellen en werden er veel fouten mee gemaakt. De vereenvoudiging moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met schulden genoeg overhouden om van te leven waardoor ze niet verder in de problemen komen. Dat vergroot de kans dat ze een stabiele financiële situatie kunnen bereiken. Het wetsvoorstel wordt nu aangeboden aan de Eerste Kamer.

Klik hier voor meer info.